BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 377/252/2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 7 grudnia 2000r.

 

w sprawie: przyznania nagród w roku 2000 dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Poznański.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminu Nagród dla Dyrektorów i Nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański (Uchwała rady Powiatu Poznańskiego nr XII/107/90) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyznaje się Nagrody Starosty Poznańskiego dla następujących dyrektorów placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego w wysokości brutto:

1. Pani Hanna Łabuzińska - 2000 zł
2. Pani Odona Sadowska-Gołaska - 1500 zł
3. Pani Lidia Szymczak - 1500 zł
4. Pani Zofia Springer - 1000 zł
5. Pan Kazimierz Nowak - 1500 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Uchwała Rady Powiatu Poznańskiego upoważnia Zarząd Powiatu o decydowaniu w sprawie przyznawania nagród dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych powiatu. Realizując te uprawnienia, biorąc pod uwagę działalność dyrektorów w roku 2000, Zarząd postanawia przyznać nagrody wyróżniającym się dyrektorom wg listy w treści uchwały.

Starosta Poznański
Ryszard Pomin

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-30 11:21
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-09 09:19

« wstecz

Banery