BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 379/254/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 grudnia 2000r.

w sprawie:
udzielenia dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „ ROSNÓWKO " w Rosnówku na przeprowadzenie międzygminnego ,festynu rodzinnego, rekreacyjno- sportowego „ POŻEGNANIE LATA ".

Uchwała Nr 380/255/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 grudnia 2000r.

w sprawie:
zmiany kwoty przydzielonej dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Jedynka Kórnik" na realizacji zadań określonych w umowie z dnia 7.06.2000 r.

Uchwała Nr 381/256/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 grudnia 2000r.

w sprawie:
udzielenia kwoty dofinansowania na wykonanie tablicy pamiątkowej ku czci generała Ignacego Prądzyńskiego.

Uchwała Nr 382/257/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 grudnia 2000r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 383/258/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 grudnia 2000r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu na dostawę kserokopiarek dla potrzeb Starostwa Powiatowego i Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Banery