BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 379/254/2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 8 grudnia 2000r.


w sprawie: udzielenia dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „ ROSNÓWKO " w Rosnówku na przeprowadzenie międzygminnego ,festynu rodzinnego, rekreacyjno-
sportowego „ POŻEGNANIE LATA ".


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), art. 4, art. 42 ust. 1 i art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 z późn. zm.), art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.), uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu poznańskiego oraz uchwały Nr XIV/122/99 Rady Powiatu Poznańskiego w sprawie ustalenia zadań priorytetowych w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki z dnia 21 grudnia 1999 r. Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala, co następuje:

§ 1. Przyznaje się Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „ROSNÓWKO" w Rosnówku, dotację w wysokości 700 zł (słownie: siedemset złotych), na przeprowadzenie międzygminnego festynu rodzinnego, rekreacyjno-sportowego „POŻEGNANIE LATA".

§ 2 .Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dotacji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 4. Uchwala podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie.

§ 5. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Uczniowski Klub Sportowy „ROSNÓWKO" w Rosnówku wnioskiem z dnia 22 sierpnia 2000 roku, wystąpił o dotację na przeprowadzenie międzygminnego festynu rodzinnego, rekreacyjno - sportowego „POŻEGNANIE LATA". Festyn odbył się 3 września br. na stadionie sportowym w Konarzewie. W programie festynu był m.in. turniej piłki nożnej, gdzie wystąpiły drużyny z gmin powiatu poznańskiego tj. Stęszewa, Dopiewa, Komornik, Tarnowa Podgórnego oraz Suchego Lasu.
Z uwagi na brak środków w budżecie odmówiono udzielenia dotacji. Po dokonaniu zmiany w budżecie powiatu na rok 2000 udzielenie dotacji stało się możliwe w formie refundacji.
Tym samym proponuję przyznanie kwoty 700 zł.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-30 11:32
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-09 09:25

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5398
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-09 09:35
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-06 16:44