BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 380/255/2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 8 grudnia 2000r.


w sprawie: zmiany kwoty przydzielonej dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Jedynka Kórnik" na realizacji zadań określonych w umowie z dnia 7.06.2000 r.


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8, art. 51, art. 60 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.), uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 r., w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu poznańskiego oraz uchwały Nr XIV/122/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia zadań priorytetowych w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w związku z uchwałą Nr 150/25/2000 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 13 marca 2000 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru najbardziej korzystnych wniosków na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki (....)uchwały Nr 177/52/2000 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia l9 kwietnia 2000 r., w sprawie zatwierdzenia zestawień podziału środków budżetowych 2000 r. (...) Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się kwotę przydzielonej dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Jedynka Kórnik" na realizację zadań pn.
1. Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego Szkół Średnich w Tenisie Stołowym Dziewcząt.
2. Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego Szkół Średnich w Tenisie Stołowym Chłopców.
3. Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego Szkół Podstawowych w Tenisie Stołowym Chłopców.
4. Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego Szkół Podstawowych w Tenisie Stołowym Dziewcząt.
5. Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego Gimnazjów w Tenisie Stołowym Dziewcząt.
6. Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego Gimnazjów w Tenisie Stołowym Chłopców.
7. Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego Szkół Średnich w Tenisie Stołowym Dziewcząt.
8. Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego Szkół Średnich w Tenisie Stołowym Chłopców
w ten sposób, że dotację w wysokości ogółem 2.000 zł (słownie: dwatysięcezłotych) na ww. zadania wykazaną w zatwierdzonym zestawieniu podziału środków budżetowych na realizację zadań z dziedziny kultury fizycznej i turystyki przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych pod Nr 2/40, 2/41, 2/42, 2/43, 2/44, 2/45, 2/46, 2/47 zwiększa się o kwotę 1.200 zł (słownie: jedentysiącdwieściezłotych).

§ 2. Przekazanie zwiększonej dotacji w wysokości ogółem 8.700 zł (słownie: osiemtysięcysiedemsetzłotych) nastąpi na podstawie aneksu do umowy, którego podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dotacji.

§ 4. Uchwala podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta - Ryszard Pomin
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Marek Woźniak


Uzasadnienie:

Pismem z dnia 29.11.2000 r. Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka - Kórnik" zwrócił się z prośbą o ponowne rozpatrzenie ich wniosku dotyczącego dofinansowania cyklu turniejów tenisa stołowego o Mistrzostwo Powiatu Poznańskiego.
W roku bieżącym Klub zwrócił się o dofinansowanie realizacji zadań na kwotę 5.900 zł. Komisja Konkursowa ds. wyboru najbardziej korzystnych wniosków (...) przyznała kwotę 2.000 zł, stąd też suma ta nie jest wystarczająca na realizację ww. zadań. Turnieje obejmują rywalizację dziewcząt i chłopców szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich z gmin powiatu poznańskiego. Tym samym proponuję przyznanie kwoty 1.200 zł.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-30 11:33
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-09 09:28

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5411
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-09 09:35
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 14:56