BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 381/256/2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 8 grudnia 2000r.

w sprawie: udzielenia kwoty dofinansowania na wykonanie tablicy pamiątkowej ku czci generała Ignacego Prądzyńskiego.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 7, art. 6 ust. 1, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się dofinansowania Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kostrzynie Wlkp. w kwocie 5.000 zł. (słownie: pięćtysięcyzłotych) na wykonanie tablicy pamiątkowej umocowanej na kamieniu ku czci generała Ignacego Prądzyńskiego. Zadanie zostanie wykonane w II etapach:
I etap w 2000 r. - obejmuje zamówienie i wykonanie tablicy
II etap do 3.05.2001 r. - ustawienie kamienia wraz z urządzeniem otoczenia.

§ 2. Przekazanie środków finansowych wymienionych § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Kostrzynie wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie wykonania tablicy pamiątkowej umocowanej na kamieniu ku czci generała Ignacego Prądzyńskiego w wysokości 5.000 zł. Zaproponowano, aby w miejscowości Sanniki w Gminie Kostrzyn na skraju parku, gdzie stał dworek, w którym urodził się gen. Prądzyński, przy drodze z Kostrzyna do Gniezna - stanowiącej fragment Szlaku Piastowskiego - ustawić pamiątkowy kamień z okolicznościową tablicą wykonaną z brązu lub innego materiału o następującej treści:

"PAMIĘCI IGNACEGO PRĄDZYŃSKIEGO
generała Wojsk Polskich
urodzonego 20 lipca 1792 r.
w Sannikach".

Wykonanie tablicy pamiątkowej przebiegać będzie w dwóch etapach:
I etap w 2000 roku - zamówienie i wykonanie tablicy
II etap do 2.05.2000 roku - ustawienie kamienia wraz z urządzeniem otoczenia.
Z uwagi na powyższe uprzejmie proszę o podjęcie uchwały o przydzieleniu kwoty dofinansowania w wysokości 5.000 zł.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-30 11:33
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-09 09:30

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5397
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-09 09:35
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40