BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 384/259/00
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 11 grudnia 2000r.

 

w sprawie: wysokości miesięcznej dotacji dla niepublicznych placówek opiekuńczo wychowawczych.

Na podstawie: art. 33n ust. 4 ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64. poz. 414 z późn. zmian.), art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia o 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91 poz. 578 z późn. zmian.) oraz Uchwały Nr XIV/123/99 z dnia 21 grudnia 1999r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu poznańskiego na rok 2000 z późniejszymi zmianami, Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze zapewniające wychowanie i opiekę dzieciom i młodzieży pozbawionej całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej otrzymują dotacje w roku budżetowym 2000 w wysokości 1.300 zł miesięcznie na jednego wychowanka.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2000.

Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Uchwała Zarządu Powiatu Poznańskiego Nr 198/73/2000 z dnia 15 maja 2000r. w sprawie wysokości miesięcznej dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych ustaliła dotację dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, w roku budżetowym 2000. Uchwałą Zarządu Powiatu Poznańskiego Nr 349/224/2000 z dnia 13 listopada 2000r. zapis ten został wykreślony, w związku podleganiem tych placówek pod ustawę o pomocy społecznej. Ustawa o pomocy społecznej w art. 33n ust. 4 mówi, że niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze otrzymują dotację z budżetu powiatu, W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Członek Zarządu
Gabriela Ozorowska

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-30 11:38
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-11-23 14:17

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5383
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-11-23 14:17
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-22 15:00