BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 385/260 /2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 11 grudnia 2000r.

 

w sprawie: unieważnienia przetargu nieograniczonego na zarządzanie nieruchomością zabudowaną położoną w Poznaniu ul. Słowackiego 8/10 stanowiącą własność Powiatu Poznańskiego.

Na podstawie, art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarząd postanawia unieważnić przetarg nieograniczony na zarządzanie nieruchomością zabudowaną ul. Słowackiego 8/10 stanowiącą własność Powiatu Poznańskiego w oparciu o art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (tj. z 1998r. Dz.U. Nr 119, poz. 773 z późn. zm.).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Administracyjnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-30 11:43
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-11-23 13:59

« wstecz

Banery