BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 386/261/2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 11 grudnia 2000r.

 

w sprawie: sporządzenia wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu Poznańskiego.

Na podstawie § 43 oraz § 50 ust. 6 Statutu Powiatu Poznańskiego z dnia 22 stycznia 1999r. Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Tworzy się wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Poznańskiego.

§ 2. W skład jednostek organizacyjnych Powiatu Poznańskiego wchodzą (nazwa, adres, telefon):
1. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolechowie
- Liceum Ogólnokształcące
- Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa /Murowana Goślina/
- Liceum Administracyjno-Ekonomiczne /Murowana Goślina/
Bolechowo, ul. Obornicka 1
62-005 Owińska, tel. 8126-040

2. Liceum Ogólnokształcące w Kórniku
ul. Poznańska 2
62-035 Kórnik, tel. 8170-256

3. Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie - internat
ul. Kasprowicza 3
62-041 Puszczykowo, tel. 8133-411

4. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Swarzędzu
- Liceum Ogólnokształcące
- Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych
- Policealne Studium Zawodowe
pl. Niezłomnych 1
62-020 Swarzędz, tel. 8172-026

5. Zespół Szkół Zawodowych w Swarzędzu - Liceum Ekonomiczne
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa
- Technikum Technologii Drewna
- Technikum Technologii Drewna dla dorosłych
- Liceum Handlowe dla dorosłych
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
- Technikum Mechaniczne po ZSZ
ul. Podgórna 12
62-020 Swarzędz, tel. 8172-281

6. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mosinie
- Liceum Ogólnokształcące
- Liceum Handlowe po ZSZ
- ZSZ
- Ośrodek Dokształcania Zawodowego - internat

ul. Topolowa 2
62-050 Mosina, tel. 8132-922

7. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Rokietnicy
- Liceum Ogólnokształcące /Rokietnica/
- 5-letnie Technikum Hotelarstwa /Rokietnica/
- Liceum Zawodowe /Rokietnica/
- Technikum Ogrodnicze /Rokietnica/
- Liceum Ogrodnicze /Naramowice ul. Rubież/
- Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza /Owińska/
- 3-letnie Technikum Ogrodnicze /Owińska/
- 5-letnie Technikum Żywienia /Owińska/ - internat
ul. Szamotulska 24
62-090 Rokietnica, tel. 8145-027

8. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
- Szkoła Podstawowa
- Gimnazjum
- Liceum Ogólnokształcące
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa - internat
Pl. Przemysława 9
62-005 Owińska, tel. 8120-486

9. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie
- Szkoła Podstawowa
- Gimnazjum
- Oddział Ośrodka w Szpitalu w Ludwikowie
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
- internat
ul. Kościelna 2
62-050 Mosina, tel. 8132-469

10. Rodzinny Dom Dziecka
os. Dąbrowszczaków 15/1
62-020 Swarzędz, tel. 8173-869

11. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Żabikowska 40
62-031 Luboń, tel. 8130-173

12. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Śremska 12
62-050 Mosina, tel. 8132-421

13. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
os. Kościuszkowców 4
62-020 Swarzędz, tel. 8174-951

14. Powiatowy Urząd Pracy
ul. Czarnieckiego 9
61-538 Poznań, tel. 8333-321

15. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Jackowskiego 18/20
60-509 Poznań, centr. 8410-500

16. Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Piaskowa 1
62-028 Koziegłowy, centr. 8128-0 l 1

17. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Słowackiego 8/10
60-823 Poznań, tel. 8484-218

18. Dom Dziecka w Kórniku
ul. Błażejewska 63
62-036 Kórnik, tel. 8170-206

19. Dom Dziecka w Kobylnicy
ul. Poznańska 91
62-006 Kobylnica, tel. 8150-108

20. Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach
62-070 Dopiewo, tel. 8148-289

§ 3. Wykaz udostępnia się do publicznego wglądu w starostwie powiatowym.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-30 11:42
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-11-23 14:11

« wstecz

Banery