BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 387/262/2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 11 grudnia 2000r.

 

w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie prac modernizacyjno-remontowych w Internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie, ul. Topolowa 2.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) uchwala się, co następuje:

Zarząd zatwierdza

§ 1. Wybór Zakładu Remontowo-Budowlanego - Grzegorz Żurek, ul. Malinowa, 64-020 Czempiń w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac modernizacyjno-remontowych w Internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie, ul. Topolowa 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Administracyjnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-30 11:44
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-11-23 14:16

« wstecz

Banery