BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 389/264/2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 18 grudnia 2000r.


w sprawie: udzielenia dotacji Towarzystwu Pamięci Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie na wydanie książki pt. "Kronika Działalności Towarzystwa Pamięci Generała „Józefa Dowbora Muśnickiego ".

Na podstawie art. 4 List. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poi. 578 z późn. zm.), art. I ust. 4, art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. nr 110 poz. 721 z późn. zm.), art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr X188/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu poznańskiego Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala, co następuje:

§ 1. Przyznaje się Towarzystwu Pamięci Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego dotację w wysokości 2.000 zł (słownie: dwatysiącezłotych) na pokrycie części kosztów wydania "Kroniki Działalności Towarzystwa Pamięci Generała Józefa Dowbora Muśnickiego ".

§ 2. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dotacji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Pismem z dnia 28 listopada 2000 r., Towarzystwo Pamięci Generała Józefa Dowbora Muśnickiego wystąpiło z prośbą o dotacje na wydanie książki pt. "Kronika Działalności Towarzystwa Pamięci Generała Józefa Dowbora Muśnickiego".
Książka zostanie przekazana do gminnych bibliotek i szkół na terenie powiatu poznańskiego. Całkowity koszt wydania książki wynosi 16.000 zł. Komisja Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki na posiedzeniu w dniu 13.12.2000 r.
zaopiniowała wniosek pozytywnie proponując udzielenie dotacji w kwocie 2.000 zł. Z uwagi na powyższe uprzejmie proszę o podjęcie uchwały o przydzieleniu kwoty dotacji dla Towarzystwa Pamięci Generała Dowbora Muśnickiego w wysokości 2.000 zł.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-30 11:49
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2011-10-18 12:19

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3674
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-10-18 12:19
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-01 15:22