BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Zarząd Powiatu Poznańskiego
podjął jednogłośnie
Uchwałę Nr 391/266/2000

w sprawie:
zatwierdzenia wzoru umowy najmu lokali w budynku ZPS.

Uchwała Nr 392/267/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 grudnia 2000r.

w sprawie:
wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Wielospecjalistyczny Szpital „Puszczykowo".

Uchwała Nr 393/268 /2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 grudnia 2000r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż samochodu Polonez Truck 1,6 rok produkcji 1997.

Uchwała Nr 394/269/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 grudnia 2000r.

w sprawie:
powołania komisji konkursowej ds. stypendium Rady Powiatu Poznańskiego na rok szkolny 2000/2001.

Banery