BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 394/269/2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2000r.


w sprawie: powołania komisji konkursowej ds. stypendium Rady Powiatu Poznańskiego na rok szkolny 2000/2001.


Na podstawie § 1 pkt 4 "Regulaminu przyznawania stypendium Rady Powiatu Poznańskiego" Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się komisję konkursową ds. stypendium Rady Powiatu Poznańskiego dla uczniów szkół średnich ponadpodstawowych publicznych i niepublicznych z terenu Powiatu Poznańskiego w następującym składzie:
a) Przewodniczący - Pan Jerzy Lechnerowski - Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego
b) Członkowie:
- Pan Przemysław Wantuch - Kierownik Wydziału Edukacji, Przedstawiciel Starostwa;
- Pani Elżbieta Pawlicka oraz Pan Zdzisław Mikołajczak - przedstawiciele Komisji Oświaty i Wychowania Rady Powiatu Poznańskiego
2. Na posiedzenia komisji mogą być zapraszane inne osoby, w charakterze konsultantów wyłącznie z głosem doradczym.

§ 2. Komisję powołuje się na okres do dnia 31 grudnia 2000 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Panu Jerzemu Lechnerowskiemu Członkowi Zarządu Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak
 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-30 11:56
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-12 10:18

« wstecz

Banery