BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 396/271/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 grudnia 2000r.

w sprawie:
1. Zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę i instalację sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18/20.
2. Zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę dwóch kserokopiarek dla potrzeb Starostwa Powiatowego i Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
3. Zatwierdzenia wyników postępowania na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na zakup nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Kraszewskiego 21/25.

Banery