BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 396/271/2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 27 grudnia 2000r.


w sprawie:  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę i instalację sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18/20. 2. Zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę dwóch kserokopiarek dla potrzeb Starostwa Powiatowego i Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 3. Zatwierdzenia wyników postępowania na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na zakup nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Kraszewskiego 21/25.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z póź. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633)
Uchwala się, co następuje:

§ 1 Zarząd zatwierdza: 1. Wybór firmy COMPOL II sp. z o.o. ul. Palacza 91, 60-273 Poznań w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i instalacje sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18/20.
2. Wybór firmy New Technology Poland sp. z o.o. ul. Pamiątkowa 5, 61-512 Poznań w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 2 kserokopiarek dla potrzeb Starostwa Powiatowego i Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
3. Wybór Banku Śląskiego S.A. Oddział Regionalny w Poznaniu ul. Piekary 7 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na zakup nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Kraszewskiego 21/25, który zaoferował realizację zadania za cenę 262.540,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Administracyjnemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak
 

drukuj ()

  • opublikował: Magdalena Krygier
    data publikacji: 2003-07-30 11:59
  • zmodyfikował: Magdalena Krygier
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-12 10:02

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2206
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-12 10:02
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-04-19 14:15