BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 397/272/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 grudnia 2000r.

w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej na rok 2000

Uchwała Nr 398/273/2000 
Zarządu Powiatu Poznańskiego 
z dnia 29 grudnia 2000r.

w sprawie:
zmiany układu wykonawczego dla budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2000.

Uchwała Nr 400/275/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 grudnia 2000r.

w sprawie:
 unieważnienia przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów biurowych i papierniczych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu w roku 2001.

Uchwała Nr 401/276/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 grudnia 2000r.

 w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu na druk "Biuletynu Powiatu Poznańskiego"
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Banery