BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Zarząd Powiatu Poznańskiego
podjął jednogłośnie
Uchwałę Nr 1/1999

w sprawie:
zatwierdzenia umowy z firmą VISCOPOL na dzierżawę pomieszczeń w LO w Bolechowie na 2 lata. Są to pomieszczenia nie przydatne obecnie szkole.

Uchwała Nr 2/1999
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 stycznia 1999r.


 w sprawie:
wyrażenia zgody na utworzenie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jako gospodarstwa pomocniczego przy Starostwie Powiatowym w Poznaniu.

 

Uchwała Nr 3/1999
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 stycznia 1999r.

 

w sprawie:
powołania Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Banery