BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 6/1999
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 1 marca 1999r.

w sprawie:
przeprowadzenia kontroli przestrzegania przepisów przy eksploatacji wysypiska odpadów komunalnych w Czmoniu.

Banery