BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 6/1999
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 1 marca 1999r.

 w sprawie: przeprowadzenia kontroli przestrzegania przepisów przy eksploatacji wysypiska odpadów komunalnych w Czmoniu.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. nr 91, poz. 578) oraz art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 1994r. Nr 49, poz. 196 z późn. zmianami), Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się o przeprowadzeniu kontroli przestrzegania przepisów przy eksploatacji wysypiska odpadów komunalnych w Czmoniu gm. Kórnik, prowadzonej przez firmę "EKO-KOS" Spółkę z o.o. w Czmoniu.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Oddziału Ochrony Środowiska Powiatu Poznańskiego Panu Krzysztofowi Generalczykowi.

§ 3. Termin wykonania uchwały do 15 marca 1999 r.


Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Marek Woźniak


Uzasadnienie:
Do Starostwa Poznańskiego zgłoszona została skarga mieszkańców miejscowości Czmoń gm. Kórnik na uciążliwość i nieprawidłowości w eksploatacji składowiska odpadów zlokalizowanego w tej miejscowości. Wymienione problemy przedstawione zostały Panu Staroście R. Pominowi osobiście przez Panią E. Błaszyk, reprezentującą mieszkańców Czmonia.
Zarząd Powiatu Poznańskiego korzystając ze swoich uprawnień wynikających z art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 1994 r. nr 49. poz. 196 z późn. zmianami), postanowił o przeprowadzeniu kontroli omawianego wysypiska.


Starosta Poznański
Ryszard Pomin

drukuj ()

  • opublikował: Dariusz Doliński
    data publikacji: 2003-07-30 13:18
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2011-09-14 09:41

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2468
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-09-14 09:41
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-04-19 14:15