BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 13/1999
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 maja 1999r.
 
w sprawie :
powierzenia Pani Zofii Springer stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Mosininie.

Banery