BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 20/1999
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 28 czerwca 1999r.

 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 1999.


Na podstawie: art. 116 ust. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego nr VIi44/99 z dnia 30 marca 1999r., zmienioną uchwałą Zarządu nr 10/99 z 22 kwietnia 1999r., zmienionej uchwałą Rady nr VIII/60/99 z dnia 26 maja 1999r., zmienionej uchwałą Zarządu 14/99 z dnia 31 maja 1999 roku, zmienionej uchwałą Zarządu nr 17 z dnia 8 czerwca wprowadza się następujące zmiany:
W § 1.
- litera A –
Kwota dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego nie zmienia się i wynosi 35.886.120 zł. w tym dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej 6.171.120 zł.
- litera B–
Kwota wydatków budżetu Powiatu Poznańskiego nie zmienia się i wynosi 36.386.120 zł., w tym wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej 6.171.120 zł.
Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej nr VI/44/99 z dnia 30 marca 1999r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 1* do niniejszej uchwały, natomiast załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 2*.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 1999.

Starosta - Ryszard Pomin
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Marek Woźniak
- Marek Bigosiński


Uzasadnienie:
Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Finansów i gospodarowania mieniem komunlnym, Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia wprowadzić do budżetu zmiany polegające na częściowym rozdysponowaniu rezerwy przeznaczonej na realizację zadań oświatowych.
Zmiany te zawarte są w załączniku nr 1 dotyczącym realizacji zadań własnych powiatu jak i w załączniku nr 2 dotyczącym wysokości kwot przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne, które to są konsekwencją zmian z załącznika nr 1.

Starosta Poznański
Ryszard Pomin

*Załączniki: 1 i 2 do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: Dariusz Doliński
    data publikacji: 2003-07-31 09:53
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2011-09-15 08:41

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3086
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-09-15 08:41
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-12-11 09:23