BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 22/1999
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 5 lipca 1999r.

w sprawie:
powołania Komisji ds. przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Uchwała Nr 23/1999
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 5 lipca 1999r.

w sprawie:
aneksów do porozumień zawartych pomiędzy Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Poznaniu, a władzami gmin w październiku 1990 roku.

Banery