BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Zarząd Powiatu Poznańskiego
przyjął jednogłośnie
Uchwałę Nr 24/1999

w sprawie:
wyrażenia zgody na przeprowadzenie przetargu na wynajem pomieszczeń przez Zespół Przychodni Specjalistycznych w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8/10. Wynik przetargu powinien być zatwierdzony przez Zarząd.

Zarząd przyjął przy 3 głosach za i 1 wstrzymującym
Uchwałę Nr 25/1999

w sprawie:
przeznaczenia 2.000zł na nagrody i organizację konkursu ZŁOTA ŻABA. Konkurs jest organizowany przez Fundację Edukacji Społecznej EKOS przy I LO w Swarzędzu

Zarząd Powiatu Poznańskiego
przyjął jednogłośnie
Uchwałę Nr 26/1999

w sprawie:
utworzenia w gminach powiatu poznańskiego filii poradni psychologiczno-pedagogicznych. Tworzy się filie w następujących gminach: Kórnik, Pobiedziska, Czerwonak, Murowana Goślina, Tarnowo Podgórne, Buk i Suchy Las.

Zarząd Powiatu Poznańskiego
przyjął jednogłośnie Uchwałę Nr 27/1999

w sprawie:
składu komisji przetargowych w jednostkach organizacyjnych powiatu. Ustala się, że w skład komisji przetargowych powoływanych w tych jednostkach będą wchodzić również po jednym przedstawicielu Starostwa i odpowiedniej Komisji Rady Powiatu Poznańskiego.

Zarząd Powiatu Poznańskiego
podjął jednogłośnie
Uchwałę  Nr 28/1999

w sprawie:
upoważnienia dyrektora LO w Puszczykowie do zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na prace remontowe, przyjęto również, że z wykonawcą robót należy sporządzić i podpisać umowę na wykonanie określonych prac.

Zarząd Powiatu Poznańskiego podjął przy 2 głosach za i 1 przeciw
Uchwałę Nr 29/1999

w sprawie:
unieważnienia przetargu na zagospodarowanie terenu wokół budynku Domu Dziecka w Kobylnicy. Zarząd postanowił także ogłosić nowy przetarg na: 1) budowę ogrodzenia 2) ułożenie chodników wokół Domu Dziecka w Kobylnicy i upoważnić dyrektora Domu Dziecka w Kobylnicy do zorganizowania i przeprowadzenia w/w przetargów.

Banery