BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 32/1999
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 lipca 1999r.

w sprawie:
odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bolechowie Pani …………….*.

Zarząd Powiatu Poznańskiego przyjął jednogłośnie
Uchwałę Nr  33/1999

w sprawie:
przyjęcia treści umowy dzierżawy pomieszczeń LO w Bolechowie przez Gminę Czerwonak. Zarząd ustalił, że umowa będzie podpisana na okres od 1 sierpnia 1999 r. do 31 lipca 2000 r., stawka czynszu za 1mkw. powierzchni w okresie do 31 grudnia 1999 r. wynosić będzie 1 zł, od 1 stycznia 2000 r. - 3zł.

Zarząd Powiatu Poznańskiego przyjął jednogłośnie
Uchwałę Nr  34/1999

w sprawie:
przyznania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na następujące przedsięwzięcia: - wniosek nr 1 (wniosek Burmistrza gminy Stęszew w imieniu gmin Mosina, Czempiń i Stęszewa o dofinansowanie budowy wysypiska odpadów w Srocku Małym) - dofinansowanie w wysokości 200.000 zł - wniosek nr 2 i 5 (wniosek Gminy Murowana Goślina i Czerwonak , po uzupełnieniu o porozumienia z innymi gminami - wniosek nr 8 (wniosek gm. Dopiewo w imieniu gmin Komorniki i Dopiewo) - dofinansowanie w wysokości 50.000 zł - wniosek Szpitala w Puszczykowie o dofinansowanie uruchomienia gazowej spalarni odpadów szpitalnych - dofinansowanie w wysokości 200.000 zł

Zarząd Powiatu Poznańskiego przyjął jednogłośnie
Uchwałę Nr 35/1999

w sprawie:
pozytywnego zaopiniowania Zarządzenia Starosty dotyczącego utworzenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Banery