BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Zarząd Powiatu Poznańskiego
przyjął jednogłośnie w formie
Uchwały Nr 45/1999

stanowisko zobowiązujące p. Elżbietę Bijaczewską - dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do opracowania do dnia 15 września br. Koncepcji rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Poznańskim.

Zarząd Powiatu Poznańskiego
przyjął jednogłośnie w formie
Uchwały  Nr 46/1999

stanowisko, żeby wysłać do Przewodniczącego Komisji Zdrowia Publicznego i Polityki Społecznej Rady Powiatu Poznańskiego, informację o tym, że Zarząd przystąpił do opracowania Koncepcji rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Poznańskim z prośbą o przedstawienie swoich uwag w tej sprawie p. Lechnerowskiemu.

Zarząd Powiatu Poznańskiego
przyjął jednogłośnie
Uchwałę Nr 47/1999

w sprawie:
zatwierdzenia wyników przetargu na druk mapy Powiatu Poznańskiego, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetarg na druk 5.000 egz. mapy Powiatu Poznańskiego wygrała firma Pietruska & Partner sp. z o.o. w Poznaniu ul. Gromadzka 14a, za cenę brutto 28.450 zł.

Zarząd Powiatu Poznańskiego
przyjął jednogłośnie
Uchwałę  Nr 48/1999

w sprawie:
powołania Komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie ogrodzenia wokół Domu Dziecka w Kobylnicy.

Banery