BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Zarząd Powiatu Poznańskiego
przyjął jednogłośnie 
Uchwałę Nr  49/1999

w sprawie:
zatwierdzenia wyników przetargu na budowę ogrodzenie wokół Domu Dziecka w Kobylnicy.

Zarząd Powiatu Poznańskiego
podjął jednogłośnie
Uchwałę Nr 50/1999

w sprawie:
ogłoszenia przetargu na ułożenie chodnika wokół Domu Dziecka w Kobylnicy.

Zarząd Powiatu Poznańskiego
podjął jednogłośnie
Uchwałę Nr 51/1999

w sprawie:
powołania Komisji Przetargowej na rozstrzygniecie przetargu dot. ułożenia chodnika wokół DD w Kobylnicy.

Zarząd Powiatu Poznańskiego
przyjął jednogłośnie
Uchwałę Nr 52/1999

w sprawie:
wyrażenia zgody na pokrycie w kwocie 2.000 zł kosztów adaptacji samochodu FORD należącego do Domu Dziecka w Kobylnicy ze sprzedaży dotychczas używanego samochodu ŻUK

Zarząd Powiatu Poznańskiego
przyjął jednogłośnie stanowisko w formie
Uchwały Nr 53/1999

w sprawie:
pozytywnego zaopiniowania przyznania nagród pracownikom

Zarząd Powiatu Poznańskiego
przyjął jednogłośnie
Uchwałę  Nr 54/1999

w sprawie:
powołania Komisji przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu na opracowanie „Programu gospodarki odpadami w Powiecie Poznańskim”.

Banery