BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 61/1999
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 sierpnia 1999r.

w sprawie:
udzielenia upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych

Zarząd Powiatu Poznańskiego
jednogłośnie podjął
Uchwałę  Nr 62/1999

w sprawie:
dofinansowania w wysokości 3.000 zł prac remontowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Swarzędzu.

Zarząd Powiatu Poznańskiego
przyjął jednogłośnie
Uchwałę Nr 63/1999

zatwierdzającą, założenia do projektu budżetu na rok 2000 o treści przedstawionej w załączniku.

Banery