BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Zarząd Powiatu Poznańskie
przyjął przy 5 głosach 
Uchwałę  Nr 65/1999 

w sprawie:
zaakceptowania rozstrzygnięcia komisji przetargowej w sprawie przetargu na roboty drogowe w DD w Kobylnicy.

Zarząd Powiatu Poznańskiego
przyjął przy 4 glosach za i 1 wstrzymującym
Uchwałę Nr 66/1999

w sprawie:
ogłoszenia przetargu na I etap modernizacji kotłowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Rolniczych w Rokietnicy.

Banery