BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Zarząd Powiatu Poznańskiego
przyjął przy 4 głosach za
 Uchwałę Nr 67/1999

w sprawie:
powołania komisji przetargowej na I etap modernizacji kotłowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Rokietnicy.

Uchwała Nr 68/1999
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 września 1999r.

w sprawie:
udzielenia dotacji Społecznemu Komitetowi Odnowy Kościoła w Uzarzewie

Zarząd Powiatu Poznańskie
przyjął przy 4 głosach za, 0-przeciw, 0-wstrzymujących
Uchwałę Nr 69/1999

w sprawie:
podziału pieniędzy na zakup podręczników szkolnych dla dzieci pochodzących z rodzin najuboższych.

Banery