BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 71/1999
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 września 1999r.

w sprawie :
zmiany uchwały budżetowej na rok 1999-10-19

Uchwała Nr 72/1999
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 września 1999r.

w sprawie:
zmiany układu wykonawczego dla budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 1999.

Banery