BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 75/1999
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 października 1999r.

w sprawie:
udzielenia dotacji Zarządowi Gminnego Klubu Sportowego „ROKITA" w Rokietnicy.

Uchwała Nr 76/1999
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 października 1999r.

w sprawie:
przyznania środków finansowych na realizację Pierwszych Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Powiatu Poznańskiego w Lekkiej Atletyce Szkół Średnich.

Uchwała Nr 77/1999
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 października 1999r.

w sprawie:
ustalenia kwoty dofinansowania I Rajdu Gimnazjów Powiatu Poznańskiego.

Zarząd Powiatu Poznańskiego
przyjął jednogłośnie
Uchwałę Nr 78/ 1999

w sprawie:
ogłoszenia przetargu na dostawę sprzętu komputerowego.

Zarząd Powiatu Poznańskiego
przyjął jednogłośnie
Uchwałę  Nr 79/1999

w sprawie:
powołania Komisji przetargowej rozstrzygającą przetarg na dostawę sprzętu komputerowego do Starostwa.

Zarząd Powiatu Poznańskiego
podjął jednogłośnie
Uchwałę Nr 80/1999

w sprawie:
zmiany składu Komisji Inwentaryzacyjnej.

 Zarząd Powiatu Poznańskiego
przyjął jednogłośnie
Uchwałę Nr 81/1999

w sprawie:
upoważnienia dla dyr. Teresy Jaskulskiej. Zarząd Powiatu Poznańskiego upoważnia dyrektor Zespołu Przychodni Specjalistycznych przy ul. Słowackiego do podpisania umów najmu pomieszczeń w nieruchomościach po byłych gminnych ośrodkach zdrowia w Pecnej i Mosinie.

Uchwała Nr 82/1999
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 października 1999r.

w sprawie:
wniesienia skargi do Naczelnego Sadu Administracyjnego - Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu.

Banery