BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Zarząd Powiatu Poznańskiego przyjął
Uchwałę Nr 83/1999

w sprawie:
przyjęcia kryteriów zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych.

Zarząd Powiatu Poznańskiego
przyjął przy 4 głosach za , 1 wstrzymujący, 0-przeciw podjął 
Uchwałę Nr 84/1999

w sprawie:
upoważnienia osób do zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych.

Banery