BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 88/1999
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 2 listopada 1999r.

w sprawie:
zmiany uchwały Nr 75/99 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 8 października 1999r. w sprawie udzielenia dotacji Zarządowi Gminnego Klubu Sportowego "Rokita" w Rokietnicy.

Zarząd Powiatu Poznańskiego
podjął jednogłośnie 
Uchwałę Nr  89/1999

w sprawie:
zatwierdzenia dokumentacji i powołania komisji przetargowej na dostawę oleju opałowego.

Zarząd Powiatu Poznańskiego
podjął jednogłośnie
Uchwałę Nr 90/1999

w sprawie:
zatwierdzenia z dokumentacji i powołania komisji przetargowej na kompleksowy nadzór budowlany.

Zarząd Powiatu Poznańskiego
podjął jednogłośnie 
Uchwałę Nr  91/1999

w sprawie:
zatwierdzenia z dokumentacji i powołania komisji przetargowej na dostawę oleju opałowego.

Zarząd Powiatu Poznańskiego
podjął jednogłośnie
Uchwałę Nr 92/1999

w sprawie:
ogłoszenia przetargu na zamontowanie windy w Starostwie i wystosowanie pisma do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie skrócenia terminu.

Banery