BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 93/1999
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 listopada 1999r.

w sprawie:
ustalenia projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2000

Uchwała Nr 94/1999
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 listopada 1999r.

w sprawie:
powołania Komisji do kandydatów na stanowisko Rzecznika Konsumentów powoływanego przez Radę Powiatu

Zarząd Powiatu Poznańskiego
przyjął jednogłośnie
Uchwałę Nr 95/1999

w sprawie:
przeznaczenia kwoty 10.000 zł na pokrycie kosztów opracowania tekstu i druku wkładki promocyjnej na temat Powiatu Poznańskiego w Przeglądzie Wielkopolskim.

Banery