BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 96/1999
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 listopada 1999r.

w sprawie:
ustalenia środków finansowych na realizację Mistrzostw Szkół Powiatu Poznańskiego w Szachach i Tenisie Stołowym.
Zarząd Powiatu Poznańskiego
podjął jednogłośnie
Uchwałę Nr 97/1999

w sprawie:
zatwierdzenia wyników przetargu na dostawę oleju opałowego na sezon grzewczy 1999/2000.
Zarząd Powiatu Poznańskiego
podjął jednogłośnie 
Uchwałę Nr 98/1999

w sprawie:
unieważnienia postępowania przetargowego na serwis kotłowni olejowej w siedzibie Starostwa. Unieważnia się postępowanie przetargowe na serwis kotłowni olejowej w siedzibie Starostwa, ponieważ wpłynęły mniej niż dwie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Zarząd Powiatu Poznańskiego
podjął jednogłośnie 
Uchwałę Nr 99/1999

w sprawie:
unieważnienia postępowania przetargowego na kompleksowy nadzór budowlany.
Zarząd Powiatu Poznańskiego
podjął jednogłośnie
Uchwałę  Nr 100/1999

w sprawie:
ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia dokumentacji przetargowej na kompleksowy nadzór budowlany nad adaptacją i modernizacją Starostwa.
Zarząd Powiatu Poznańskiego
podjął jednogłośnie UCHWAŁĘ NR 101/99

w sprawie:
ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia dokumentacji przetargowej na dostawę wyposażenia 5 stanowisk dla osób niepełnosprawnych.
Zarząd Powiatu Poznańskiego
podjął przy 2 głosach za, 0 - przeciw, 1 wstrzymującym
Uchwałę Nr 102/1999

w sprawie:
zatwierdzenia wyników przetargu na modernizację kotłowni w ZSOiZ w Rokietnicy.
Zarząd Powiatu Poznańskiego
podjął jednogłośnie
Uchwałę Nr 103/1999

w sprawie:
udzielenia pełnomocnictwa do oświadczenia woli w sprawie inwestycji modernizacji kotłowni w ZSOiZ w Rokietnicy.

Banery