BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Zarząd Powiatu Poznańskiego podjął
Uchwałę Nr 108/1999

w sprawie:
powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego w następującym składzie:
Zarząd Powiatu Poznańskiego podjął
Uchwałę Nr 109/1999

w sprawie:
skierowanie ww. sprawy do RIO i Prokuratury. P. Sekretarz ustali, jakie konsekwencje kadrowe można wyciągnąć w stosunku do Głównej Księgowej
Zarząd Powiatu Poznańskiego podjął
Uchwałę Nr 110/1999

w sprawie:
przyjęcia dokumentacji przetargowej w sprawie wyposażenia 5 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych

Banery