BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 120/1999
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 grudnia1999r. 

w sprawie:
Zatwierdzenia wyników postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na:
1) pełnienie nadzoru inwestorskiego; 2) dostawę dźwigu osobowego; 3) dostawę sprzętu komputerowego

Banery