BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 122/1999
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 grudnia 1999r.

w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej na rok 1999
Uchwała Nr 123/1999
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 grudnia 1999r.

w sprawie:
zmiany układu wykonawczego dla budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 1999
Uchwała Nr 124/1999
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 grudnia 1999r. 

w sprawie:
wysokości miesięcznej dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych
Uchwała Nr 125/1999
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 grudnia 1999r.

w sprawie:
określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XIV sesji Rady Powiatu Poznańskiego w dniu 21 grudnia 1999 r

Banery