BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 223/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 lipca 2003r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu dwustopniowego na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Poznańskiego.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Banery