BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony


UCHWAŁA Nr 223/2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 21 lipca 2003r.

 

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu dwustopniowego na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Poznańskiego.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.


Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633)
Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ogłosić przetarg dwustopniowy na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Poznańskiego.

§ 2. Zatwierdza się dokumentację przetargową stanowiącą załącznik* do niniejszej uchwały.

§ 3. Powołuje się komisję przetargową do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, o której mowa w § 1 w następującym składzie:
1. Tomasz Łubiński - Przewodniczący Komisji;
2. Krzysztof Generalczyk;
3. Małgorzata Waligórska;
4. Barbara Gorczyńska;
5. Aleksandra Waszak;
6. Adam Habryło - Sekretarz Komisji.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dale
- Tomasz Łubiński

* Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-09-11 13:31
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-03-17 14:52

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2652
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-03-17 14:52
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-12-06 14:46