BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 225 /2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 4 sierpnia 2003r.

 

w sprawie: udostępnienia sali sesyjnej Spółce ABRYS z siedzibą w Poznaniu ul. Zeylanda 6.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego będącego załącznikiem do uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr IV /20/99 z dnia 22.01.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 59, poz. 1254)
Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zgodnie z § 1 pkt 2 uchwały Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 10 czerwca 2002 roku postanawia udostępnić w dniu 17 listopada 2003 roku salę sesyjną Spółce ABRYS z siedzibą w Poznaniu ul. Zeylanda 6 na seminarium" Ochrona Środowiska w powiecie" ustalając odpłatność za wynajem w następującej wysokości:
- 100 zł + VAT za jedną godzinę zegarową;
- 25 zł + VAT za wynajęcie sprzętu audiowizualnego za jedna godzinę zegarową.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Lubiński

Uzasadnienie:
ABRYS SPÓŁKA z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Zeylanda 6 wnosi o nieodpłatne udostępnienie sali sesyjnej na seminarium pt. "Ochrona środowiska w powiecie" organizowanego w ramach VII Międzynarodowego Zjazdu Ekologicznego. Po przeanalizowaniu wniosku proponujemy udostępnić salę na ww. seminarium ustalając stawkę za wynajem w wysokości 50% stawki określonej w uchwale Nr 965/2002 z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za najem Sali konferencyjnej, Sali sesyjnej znajdującej sie w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18.

Członek Zarządu
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-09-16 08:41
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-03-17 14:50

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3201
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-03-17 14:50
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-20 11:12