BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

Uchwała Nr 227/2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 11 sierpnia 2003r.

 

w sprawie: zatwierdzenia projektu uchwały Rady Powiatu Poznańskiego.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr 199/03 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały Rady Powiatu Poznańskiego.

§ 2. 1. Zatwierdza się projekt uchwały Rady Powiatu Poznańskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Poznańskiego Nr XXXIV/244/2001 z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia spółki akcyjnej oraz przekształcenia Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" s.p.z o.z. w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej w drodze likwidacji.
2. Projekt uchwały, o którym mowa w pkt 1 stanowi załącznik* do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się członkowi Zarządu Ewie Dalc.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski

Członek Zarządu:
- Ewa Dalc

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 60 ust. 4b pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późno zm.) uchwała organu, który utworzył zakład opieki zdrowotnej, o likwidacji winna zawierać oznaczenie dnia zakończenia czynności likwidacyjnych. Ustawodawca nie przewidział żadnych ujemnych konsekwencji w przypadku pominięcia tego elementu treści uchwały. Ponieważ jednak uchwały Rady Powiatu Poznańskiego dotyczące likwidacji spzoz w Puszczykowie zawierają oznaczenie dnia zakończenia czynności likwidacyjnych, a w obecnej sytuacji nie istnieje możliwość zakończenia czynności likwidacyjnych w terminie określonym przez Radę Powiatu podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Członek Zarządu
Ewa Dalc

* Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-09-16 09:06
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-03-18 14:56

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2466
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-03-18 14:56
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-01-22 15:33