BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 228/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 sierpnia 2003r.

w sprawie:
unieważnienia przetargu dwustopniowego na opracowanie Programu ochrony środowiska dla potrzeb Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr 229 /2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 sierpnia 2003r.

w sprawie:
unieważnienie wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pojemników o pojemności 1,5 m3 wykonanych z tworzywa sztucznego do selektywnej zbiórki odpadów.

Uchwała Nr 230/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 sierpnia 2003r.

w sprawie:
zatwierdzenia założeń do budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2004

Uchwała Nr 231/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 sierpnia 2003r.

w sprawie:
ufundowania sztandaru dla Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu.

Uchwała Nr 232/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 sierpnia 2003r. 

w sprawie:
zatwierdzenia umowy z Wydawnictwem "INSTAR-GEO" z siedzibą w Swarzędzu, Os. Dąbrowszczaków 25/26, na wykonanie folderu promocyjnego powiatu poznańskiego w wersji niemiecko i anglojęzycznej.

Uchwała Nr 233 /2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 sierpnia 2003r.

w  sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
1) wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchni i basenu w budynku głównym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach,
2) wykonanie likwidacji kotłowni elektrycznej w budynku nr 8 OSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach,
3) wykonanie adaptacji magazynu na warsztat

Uchwała Nr 234/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 sierpnia 2003r.

w sprawie:
opinii dot. zaliczenia do dróg gminnych dróg i ulic o znaczeniu lokalnym.

Uchwała Nr 235/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 sierpnia 2003r.

w sprawie:
opinii dot. zaliczenia do dróg gminnych dróg i ulic o znaczeniu lokalnym.

Uchwała Nr 236/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 sierpnia 2003r.

w sprawie:
opinii dot. zaliczenia do dróg gminnych dróg i ulic o znaczeniu lokalnym

Uchwała Nr 237/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 sierpnia 2003r.

w sprawie:
opinii dot. zaliczenia do dróg gminnych dróg i ulic o znaczeniu lokalnym

Uchwała Nr 238/03
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 sierpnia 2003r.

w sprawie:
przyznania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uchwała Nr 239/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 sierpnia 2003r.

w sprawie:
uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las, rejon ulicy Diamentowej.

Uchwała Nr 240/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 sierpnia 2003r.

w sprawie:
Zatwierdzenia wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na remont pomieszczenia nr 61 wraz z korytarzem w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8.

Banery