BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 233 /2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 25 sierpnia 2003r.

 

w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
1) wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchni i basenu w budynku głównym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach,
2) wykonanie likwidacji kotłowni elektrycznej w budynku nr 8 OSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach,
3) wykonanie adaptacji magazynu na warsztat.


Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. Nr 142 z2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielko Nr 30, poz. 633 )
Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić wybór firmy Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno Hydrotechnicznych "WODKAN" Sp. z o.o. ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, która zaoferowała realizację zadania za cenę brutto 223.030,92 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Inwestycji i Remontów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członek Zarządu: -Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie wentylacji mechanicznej, likwidacji kotłowni elektrycznej oraz adaptacji magazynu na warsztat w OSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, złożono 3 oferty, z czego 1 oferent nie spełnił wymagań formalnych.

Poniższą ofertę nie brano pod ocenę z powodu:

Nr oferty Nazwa Rodzaj błędu
3. Z.R.B.P. Jan Popławski Oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny - nie
zastosowano preferencyjnej stawki Vat 7%.

Poniższe oferty złożono bezbłędnie.

Nr oferty Nazwa Cena
1. WODKAN Sp. z o.o. 223.030,92 zł
2. WENO Sp.j. 257.707,46 zł

Członek Zarządu
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-09-18 08:55
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-03-18 12:30

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9533
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2013-12-06 10:57
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-12-12 14:59