BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 241/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 1 września 2003r.

w sprawie:
zmiany układu wykonawczego dla budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2003.

Uchwała Nr 242/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 1 września 2003r.

w sprawie:
zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych.

Uchwała Nr 243 /2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 1 września 2003r.

w sprawie:
powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów z nauki zawodu w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach.

Uchwała Nr 244/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 1 września 2003r.

w sprawie:
udzielenia dotacji na zorganizowanie koncertu, którego dochód przeznaczony będzie na rzecz Hospicjum Palium.

Uchwała Nr 245/03
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 1 września 2003r.

w sprawie:
zlecenia pełnienia nadzoru inwestorskiego dotyczącego wentylacji w OSW dla dzieci niewidomych w Owińskach.

Uchwała Nr 246/03
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 1 września 2003r.

w sprawie:
zlecenia wykonania dokumentacji uzupełniającej dotyczącej wentylacji w OSW dla dzieci niewidomych w Owińskach.

Banery