BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 242/2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 1 września 2003r.

 

w sprawie: zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych.

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt. 1 i art. 32 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r - tekst jednolity), w związku z art. 31 ust. 6a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia MENiS z dnia 21 maja 2001 r w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 01.61.624, z późniejszymi zmianami)
uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się arkusze organizacyjne następujących szkół i zespołów szkół powiatu poznańskiego:
1. Zespół Szkół im. D. Chłapowskiego w Bolechowie
2. Liceum Ogólnokształcące w Kórniku
3. Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie
4. Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym
5. Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wlkp. w Swarzędzu
6. Zespół Szkół Nr 2 w Swarzędzu
7. Zespół Szkół im. A. Wodziczki w Mosinie
8. Zespół Szkół w Rokietnicy

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Członkowi Zarządu - Tomaszowi Łubińskiemu i Kierownikowi Zespołu Edukacji - Przemysławowi Wantuchowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Poznańskiego:
Starosta p. Jan Grabkowski
Wicestarosta p. Marek Woźniak
Członek Zarządu p. Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Dyrektorzy szkół i placówek przygotowują arkusze organizacyjne w oparciu o plany nauczania. Zatwierdzenie arkuszy przez samorząd odbywa się po zaopiniowaniu ich przez Kuratora Oświaty (zgodnie z art. 31 ust. 6a ustawy o systemie oświaty). Arkusze placówek wymienionych w uchwale zostały przez Kuratora zaopiniowane, choć w części z zastrzeżeniami dotyczącymi głównie kwalifikacji kadry pedagogicznej i sposobu przyznawania godzin. Możliwe jest zatwierdzenie tych arkuszy organizacyjnych. Ze względu na rozpoczynający się nowy rok szkolny nie jest wskazane czekanie na zaopiniowanie ich przez Kuratora bez zastrzeżeń, lecz zatwierdzenie arkuszy licząc się z tym, że wkrótce będą musiały zajść w nich zmiany w drodze aneksów. Aneksy te będą również każdorazowo przedstawiane Zarządowi do zatwierdzenia.

Członek Zarządu
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-09-22 10:07
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-03-18 14:52

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5953
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-03-18 14:54
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-09 13:35