BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 243 /2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 1 września 2003r.

 

w sprawie: powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów z nauki zawodu w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach.

Na podstawie art. 32 ust 1 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, ze zmianami) oraz § 3 ust 1 i 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia MEN z dnia 21 marca 2001 r w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych ( Dz. U. 01.29.232, z późniejszymi zmianami) , uchwala się co następuje:

§ 1. Powołuje się Panią Teresę Zeyland na Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej z nauki zawodu w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

§ 2. Członków Komisji Egzaminacyjnej powołuje Przewodniczący Komisji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Edukacji.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Starosta - p Jan Grabkowski
Wicestarosta - p. Marek Woźniak
Członek Zarządu: p. Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
W związku z pismem z dnia 27 sierpnia 2003 r. Pani Marii Tomaszewskiej - Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach, w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej z praktycznej nauki zawodu, zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie powiatowym oraz § 3 ust. 1 i 2 Załącznika do rozporządzenia MEN z dnia 21 marca 2001 r w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, przewodniczącego komisji powołuje organ prowadzący szkołę, a członków komisji - egzaminatorów, powołuje przewodniczący.
Proponuję powołać Panią Teresę Zeyland na Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminów z praktycznej nauki zawodu w OS-W Owińska.

Członek Zarządu
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-09-22 12:02
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-03-18 14:48

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5951
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-03-18 14:54
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-09 13:35