BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 244/2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 1 września 2003r.

 

w sprawie: udzielenia dotacji na zorganizowanie koncertu, którego dochód przeznaczony będzie na rzecz Hospicjum Palium.

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. nr 110 poz. 721 z późno zm.), art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. Nr 15 z 2003 r., poz. 148) oraz Uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu poznańskiego i uchwały Nr XIV/122/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia zadań priorytetowych w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:

§ 1 1. Przyznaje się Polskiemu Towarzystwu Opieki Paliatywnej im. Aleksandra Lewińskiego i Antoniny Mazur oddział w Poznaniu dotację w wysokości 4.000 zł(słownie: czterytysiącezłotych) na pokrycie części kosztów organizacji koncertu, którego dochód zostanie przeznaczony na rzecz Hospicjum Palium.
2. Koncert odbędzie się w dniu 12.12.2003 r. w Poznaniu w Auli UAM.

§ 2. 1. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dotacji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej Promocji i Kultury.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - p. Jan Grabkowski
Wicestarosta - p. Marek Woźniak
Członek Zarządu: - p. Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Pismem z dnia 28 sierpnia 2003 roku Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej im. Aleksandra Lewińskiego i Antoniny Mazur wystąpiło z wnioskiem o dotację na pokrycie części kosztów organizacji koncertu, który odbędzie się w dniu 12.12.2003 r. w Poznaniu w Auli UAM. Dochód z tego koncertu zostanie przeznaczony na szczytny cel - udzielenie pomocy finansowej Hospicjum Palium.
Hospicjum Palium to obecnie funkcjonujący 15-łóżkowy Oddział, który stanowi niewystarczającą bazę łóżkową dla pacjentów z terenu Poznania i powiatu poznańskiego. Zwiększająca się stale liczba osób oczekujących na miejsce w Hospicjum skłania do podjęcia inicjatywy przystosowania dodatkowych pomieszczeń w Hospicjum na potrzeby oddziału i powiększenia liczby łóżek.
Z uwagi na powyższe uprzejmie proszę o podjęcie uchwały o przydzieleniu kwoty dotacji w wysokości 4.000 zł.

WICESTAROSTA POZNAŃSKI
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-09-22 12:15
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-03-18 14:44

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5993
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-03-18 14:54
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-15 13:16