BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 247/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 wrzesnia 2003r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu dwustopniowego na opracowanie programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla powiatu poznańskiego.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 248/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 września 2003r.

w sprawie:
udzielenia kwoty dofinansowania na zorganizowanie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego "Jedna Minuta".

Uchwała Nr 249/03
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 września 2003r.

w sprawie:
przeznaczenia kwoty 500 zł na organizację VIII Mistrzostw Gminy Rokietnica w kajakarstwie.

Uchwała Nr 250/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 08 września 2003r.

w sprawie:
udzielenia upoważnienia dyrektorowi zarządu dróg powiatowych panu Markowi Nowickiemu do załatwiania spraw w imieniu zarządcy dróg powiatowych w ustalonym poniżej zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych

Banery