BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 248/2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 8 września 2003r.

 

w sprawie: udzielenia kwoty dofinansowania na zorganizowanie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego "Jedna Minuta".

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 7, art. 6 ust. 1, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 1 ust. 4, art. 9 ust. 2, art. 32 ust. 3 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późno zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:


§ 1. 1. Udziela się Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Buku w wysokości 2.500 zł (słownie: dwatysiącepięćsetzłotych) Międzynarodowego Festiwalu Filmowego "Jedna Minuta".
2. Festiwal odbędzie się 11 października 2003 roku w Buku. kwotę dofinansowania na zorganizowanie

§ 2. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - p. Jan Grabkowski
Wicestarosta - p. Marek Woźniak
Członek Zarządu: - p. Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Pismem z dnia 11 Sierpnia br. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, ul. Dobierzyńska 27 w Buku wystąpił o dofinansowanie Międzynarodowego Festiwal filmowego "Jedna Minuta". Festiwal ma na celu prezentacje 60 sekundowych filmów nadesłanych z całego świata w tym z Niemiec, Francji, Portugalii, Włoch, Macedoni Chorwacji i Meksyku.
Impreza odbędzie się 11 października 2003 roku w Buku, towarzyszyć jej będą koncerty oraz pokazy filmów pozakonkursowych.. Ponadto w Galerii Miejskiej przewidziano wystawę o historii kina.
Festiwal organizowany jest wspólnie z Centrum Kultury Zamek oraz Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.
Impreza ta ma szansę stać się jednym z najważniejszych festiwali filmów niezależny w Polsce. Co przyczyni się do rozpropagowania powiatu kultury filmowej na terenie naszego powiatu.
Z uwagi na powyższe uprzejmie proszę o podjęcie uchwały o przydzieleniu kwoty dofinansowania dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Buku wysokości 2.500 zł.

WICESTAROSTA POZNAŃSKI
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-09-24 10:01
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-03-21 10:01

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4547
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-03-21 10:01
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-14 08:53