BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 254/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 września 2003r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę prawego skrzydła Szkoły Średniej w Swarzędzu os. Mielżyńskiego 5 a - II etap

Uchwała Nr 255/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 września 2003r.

w sprawie:
opinii dot. zaliczenia do dróg gminnych dróg i ulic o znaczeniu lokalnym.

Banery